עס קען זיין טשיקואַוע:

Shaving - נאָר בעסער

די בעסטער ערטער פון פּאָרן אויך: